Plastic

E8 HANGER

• Adult general purpose hanger
• Available in black or white
• 380mm / 15”
• 250 per box

C72 HANGER

• Ultra light upper body hanger
• Available in black or white
• 390mm / 15¾”
• 350 per box

D34 HANGER

• Retail display hanger
• Available in black or white
• 450mm / 17½”
• 80 per box

F61 SKIRT HANGER

• Fixed clip hanger
• Available in black or white
• 248mm / 9½”
• 200 per box

F64 SKIRT HANGER

• Fixed clip hanger
• Available in black or white
• 311mm / 12¼”
• 275 per box

F65 SKIRT HANGER

• Fixed clip hanger
• Available in black or white
• 355mm / 14”
• 250 per box